Typ pojednávania
Typ súdu
Dátum

Výsledky

 1. Pojednávanie, O vydanie hnuteľných vecí Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie, O zaplatenie 561 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie, O zaplatenie 33 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie, O zaplatenie 53 768,96 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie, O zaplatenie 132 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie, O vyslovenie neúčinnosti právneho úkonu Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie, O pozbavenie spôsobilosti na právne úkony Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie, O náhradu škody spôsobenú org. verejnej moci… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie, O zaplatenie 66 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie, O určenie príspevku pre manžela / ku Pojednávanie prebehlo dňa

 11. Pojednávanie, O zaplatenie 352,80 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 12. Pojednávanie, O určenie pohľadávky Pojednávanie prebehlo dňa

 13. Pojednávanie, O zaplatenie 458,57 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 14. Pojednávanie, O zaplatenie 525,82 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 15. Pojednávanie, O zaplatenie 242,77 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 16. Pojednávanie, O úpravu styku Pojednávanie prebehlo dňa

 17. Pojednávanie, Na určenie trvania prac. pomeru Pojednávanie prebehlo dňa

 18. Pojednávanie, O zaplatenie 16 596,96 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 19. Hlavné pojednávanie, Obžaloba Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Prešov
  Sudca – Mgr. Marián Polaček
  Obžalovaný – X. Z.
 20. Pojednávanie, O vydanie veci Pojednávanie prebehlo dňa

1 – 20 z celkovo 1 183 výsledkov (1 129 ms)