Typ pojednávania
Typ súdu
Dátum

Výsledky

 1. Pojednávanie, O zaplatenie 1 591,30 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie, O zaplatenie 1 235,73 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie, O rozvod manželstva Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie, O vydanie bezdôvodného obohatenia 76 346 € s… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie, O určenie neplatnosti zmluvy o úvere č.… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie, O zaplatenie 1 986,60 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie, O zaplatenie 595,09 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie, O zaplatenie 131,80 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie, O náhradu škody Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie, O zaplatenie 55,55 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 11. Pojednávanie, O zaplatenie 66,00 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 12. Pojednávanie, O zaplatenie 1 661,91 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 13. Pojednávanie, O zrušenie a vyporiadanie podielového… Pojednávanie prebehlo dňa

 14. Pojednávanie, O určenie príspevku pre rozvedeného manžela /… Pojednávanie prebehlo dňa

 15. Pojednávanie, O zaplatenie 51,62 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 16. Pojednávanie, O zaplatenie 437,22 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 17. Verejné vyhlásenie rozsudku, O zaplatenie 1 037,07 € s… Pojednávanie prebehlo dňa

 18. Verejné vyhlásenie rozsudku, O zaplatenie 704,53 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 19. Verejné vyhlásenie rozsudku, O zaplatenie 16 628,85 € s… Pojednávanie prebehlo dňa

 20. Verejné vyhlásenie rozsudku, O zaplatenie 808,84 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

1 – 20 z celkovo 1 016 výsledkov (1 725 ms)