Typ pojednávania
Typ súdu
Dátum

Výsledky

 1. Pojednávanie, O určenie neprijateľných zmluvných podmienok Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie, O zaplatenie 152,77 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie, O zrušenie rozhodcovského rozsudku Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie, O zaplatenie 99 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie, O zmenu výkonu rodičovskýc práv a povinností Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie, O zaplatenie 33,00 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie, O rozvod manželstva Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie, O vydanie rozkazu na plnenie Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie, O náhradu za užívanie nehnuteľností Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie, O zaplatenie 33 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 11. Hlavné pojednávanie, Obžaloba Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Prešov
  Sudca – Mgr. Marián Polaček
  Obžalovaný – M. C.
 12. Pojednávanie, O vyporiadanie BSM Pojednávanie prebehlo dňa

 13. Pojednávanie, O zaplatenie 33 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 14. Pojednávanie, O zrušenie podielového spoluvlastníctva Pojednávanie prebehlo dňa

 15. Pojednávanie, O zaplatenie 132,00 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 16. Pojednávanie, O ochranu osobnosti Pojednávanie prebehlo dňa

 17. Pojednávanie, O určenie, že do dedičstva patrí majetok Pojednávanie prebehlo dňa

 18. Pojednávanie, O zrušenie rozhodcovského rozsudku Pojednávanie prebehlo dňa

 19. Pojednávanie, O zaplatenie 3 002,06 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 20. Pojednávanie, O náhradu za užívanie nehnuteľností s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

1 – 20 z celkovo 1 248 výsledkov (859 ms)