Typ pojednávania
Typ súdu
Dátum

Výsledky

 1. Pojednávanie, O určenie neplatnosti zmluvy o úvere č.… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie, O určenie vlastníckeho práva Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie, O zaplatenie 9 011,91 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie, O zaplatenie 33 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie, O zvýšenie výživného pre plnoleté dieťa Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie, O určenie vlastníckeho práva a vydanie… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Hlavné pojednávanie, Obžaloba Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Prešov
  Sudca – JUDr. Zuzana Biščáková
  Obžalovaný – A. E.
 8. Pojednávanie, O udelenie poverenia zvolať mim. valné… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie, O zaplatenie 2 438,61 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Prešov
  Sudca – JUDr. Dana Farkášová
 10. Pojednávanie, O zrušenie rozhodcovského rozsudku a… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Prešov
  Sudca – JUDr. Dana Farkášová
 11. Pojednávanie, O vylúčenie veci zo súpisu majetku Pojednávanie prebehlo dňa

 12. Pojednávanie, O zaplatenie 6 597 EURs prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 13. Verejné vyhlásenie rozsudku, O zaplatenie 125,00 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 14. Pojednávanie, O zmenu výchovy Pojednávanie prebehlo dňa

 15. Pojednávanie, O zaplatenie 370,20 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Prešov
  Sudca – JUDr. Dana Farkášová
 16. Pojednávanie, O určenie vlastníckého práva Pojednávanie prebehlo dňa

 17. Pojednávanie, O styk starých rodičov s vnučkou Pojednávanie prebehlo dňa

 18. Pojednávanie, O určenie vlastníckeho práva k nehnuteľnosti Pojednávanie prebehlo dňa

 19. Pojednávanie, O zaplatenie 1 468,86 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 20. Pojednávanie, O úpravu práv a povinností Pojednávanie prebehlo dňa

1 – 20 z celkovo 1 348 výsledkov (989 ms)