Typ pojednávania
Typ súdu
Dátum

Výsledky

 1. Pojednávanie, O zmenkový úrok Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie, O vydanie zmenkového platobného rozkazu na 1… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie, O zaplatenie 225 362,62 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie, O vydanie zmenkového platobného rozkazu na… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie, O rozvod manželstva Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie, O zmenkový úrok Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie, O náhradu majetkovej a nemajetkovej ujmy Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie, O vydanie zmenkového platobného rozkazu na… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie, O obmedzenie spôsobilosti na právne úkony Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie, O vydanie európskeho platobného rozkazu o 56… Pojednávanie prebehlo dňa

 11. Pojednávanie, O vydanie zmenkového platobného rozkazu na… Pojednávanie prebehlo dňa

 12. Pojednávanie, O zaplatenie 405,75 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 13. Pojednávanie, O zaplatenie 43 870 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 14. Pojednávanie, O zvýšenie výživného Pojednávanie prebehlo dňa

 15. Pojednávanie, O zaplatenie 51 511,90 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 16. Hlavné pojednávanie, Obžaloba Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Prešov
  Sudca – Mgr. Marián Polaček
  Obžalovaný – W. V.
 17. Pojednávanie, O neplatnosť zmluvy o zriadení záložného… Pojednávanie prebehlo dňa

 18. Pojednávanie, O zrušenie a vyporiadanie podielového… Pojednávanie prebehlo dňa

 19. Pojednávanie, O vydanie zmenkového platobného rozkazu na… Pojednávanie prebehlo dňa

 20. Pojednávanie, O zaplatenie 1 089,45 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

1 – 20 z celkovo 1 379 výsledkov (1 072 ms)