Typ pojednávania
Typ súdu
Dátum

Výsledky

 1. Pojednávanie, O vyhlásenie konkurzu Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Prešov
  Sudca – JUDr. Štefan Tomašovský
  Navrhovateľ – X. Z.
 2. Pojednávanie, O určenie právneho dôvodu, výšky, poradia… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie, O vydanie zmenkového platobného rozkazu na… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie, O určenie pohľadávky v konkurznom konaní Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie, O zaplatenie 60,60 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Prešov
  Sudca – JUDr. Dana Farkášová
 6. Pojednávanie, O zaplatenie 66 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Prešov
  Sudca – JUDr. Dana Farkášová
 7. Verejné zasadnutie, Obžaloba Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Verejné vyhlásenie rozsudku, O zrušenie BSM za trvania… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie, O zrušenie rozhodcovského rozsudku Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Verejné vyhlásenie rozsudku, O zaplatenie 556,13 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 11. Verejné vyhlásenie rozsudku, O zaplatenie 573,13 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 12. Verejné vyhlásenie rozsudku, O zaplatenie 16 883,62 Kč s… Pojednávanie prebehlo dňa

 13. Pojednávanie, O zrušenie rozhodcovského rozsudku Pojednávanie prebehlo dňa

 14. Hlavné pojednávanie, Obžaloba Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Prešov
  Sudca – JUDr. Rastislav Varga
  Obžalovaný – O. H.
 15. Pojednávanie, O určenie vlastníckeho práva Pojednávanie prebehlo dňa

 16. Hlavné pojednávanie, Obžaloba Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Prešov
  Sudca – Mgr. Marián Polaček
  Obžalovaný – U. P.
 17. Hlavné pojednávanie, Obžaloba Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Prešov
  Sudca – JUDr. Rastislav Varga
  Obžalovaný – S. Y.
 18. Hlavné pojednávanie, Obžaloba Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Prešov
  Sudca – Mgr. Marián Polaček
  Obžalovaný – R. Y.
 19. Pojednávanie, O vyporiadanie BSM Pojednávanie prebehlo dňa

 20. Pojednávanie, O zaplatenie 95,38 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

1 – 20 z celkovo 515 výsledkov (714 ms)