Typ pojednávania
Typ súdu
Dátum
Navrhovatelia

Výsledky

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, o vypratanie bytu Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 2.147,59 € s… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 1 481,95 € s… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, § 364 ods.1 Tr.zák. Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, o zrušenie výživného pre… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, o určenie vlastníckeho práva Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Verejné vyhlásenie rozsudku, o náhradu majetkovej a… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 403,90 EUR s… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, § 221 ods. 1 Tr. zak. Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 485,20 Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 11. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zrušenie BSM za trvania… Pojednávanie prebehlo dňa

 12. Pojednávanie a rozhodnutie, o úpravu práv a povinností Pojednávanie prebehlo dňa

 13. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 3.341,91 € s… Pojednávanie prebehlo dňa

 14. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 200 Eur s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 15. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 198 Eur s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 16. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 690,48 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 17. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 787,98 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 18. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 2 807,26 Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 19. Pojednávanie a rozhodnutie, o nariadenie ústavnej… Pojednávanie prebehlo dňa

 20. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 222,70 Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

1 – 20 z celkovo 1 170 výsledkov (1 351 ms)