Typ pojednávania
Typ súdu
Dátum
Navrhovatelia

Výsledky

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, o určenie neplatnosti uznesenia… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, o schválenie právneho úkonu Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, o zrušenie výživného pre… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 613,56 Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, o schválenie právneho úkonu Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, o neplatnosť zmluvy o prevode… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, o priznanie rodičovských práv a… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, o obnovu konania Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, o určenie mena Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, o rozvod manželstva Pojednávanie prebehlo dňa

 11. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, Obžaloba Pojednávanie prebehlo dňa

 12. Pojednávanie a rozhodnutie, o vyporiadanie BSM Pojednávanie prebehlo dňa

 13. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, § 189 ods. 1 Tr. zák. a… Pojednávanie prebehlo dňa

 14. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 42.775,90 EUR s… Pojednávanie prebehlo dňa

 15. Pojednávanie a rozhodnutie, o určenie neúčinnosti právneho… Pojednávanie prebehlo dňa

 16. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 230,05 EUR s… Pojednávanie prebehlo dňa

 17. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, § 189 ods. 1 Tr. zák. a… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Prešov
  Sudca – JUDr. Marián Mačura
  Obžalovaný – J. T.
 18. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 33 EUR s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 19. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 165 Eur s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 20. Pojednávanie a rozhodnutie, o zvýšenie výživného Pojednávanie prebehlo dňa

1 – 20 z celkovo 1 310 výsledkov (942 ms)