Typ pojednávania
Typ súdu
Dátum
Navrhovatelia

Výsledky

 1. Verejné vyhlásenie rozsudku, o vydanie zmenkového… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 4.096,37 Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, o určenie popretej pohľadávky Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, o nariadenie ústavnej… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 64,49 EUR s… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, o schválenie právneho úkonu Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 600,00 Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, o neplatnosť skončenia… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, o nariadenie ústavnej… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 132,69 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 11. Pojednávanie a rozhodnutie, o zverenie so osobnej… Pojednávanie prebehlo dňa

 12. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zrušenie BSM za trvania… Pojednávanie prebehlo dňa

 13. Pojednávanie a rozhodnutie, o nariadenie ústavnej… Pojednávanie prebehlo dňa

 14. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 895,25 Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 15. Pojednávanie a rozhodnutie, o úpravu práv a… Pojednávanie prebehlo dňa

 16. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 1.612,86 Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 17. Pojednávanie a rozhodnutie, § 172 ods.1 Tr.zák. a iné Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Prešov
  Obžalovaný – I. T.
 18. Pojednávanie bez rozhodnutia, § 250 ods. 1 Tr. zák. a iné Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Prešov
  Obžalovaný – E. J.
 19. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, § 158 Tr. zák. Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Prešov
  Sudca – JUDr. Marián Mačura
  Obžalovaný – V. M.
 20. Pojednávanie bez rozhodnutia, § 221 ods. 1 Tr. zák. Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Prešov
  Obžalovaný – C. U.
1 – 20 z celkovo 534 výsledkov (832 ms)