Typ pojednávania
Typ súdu
Dátum
Navrhovatelia

Výsledky

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zvýšenie výživného Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 1.618.- Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 330,88 € Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, o určenie vlastníckeho práva k… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 11.158,92 Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 4 990,- € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, o rozvod manželstva Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 1.992,00 EUR s… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 405,11 Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, o určenie neplatnosti uznesenia… Pojednávanie prebehlo dňa

 11. Pojednávanie a rozhodnutie, o náhradu majetkovej a… Pojednávanie prebehlo dňa

 12. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 506 Eur s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 13. Pojednávanie bez rozhodnutia, o uloženie výchovného… Pojednávanie prebehlo dňa

 14. Pojednávanie a rozhodnutie, o vydanie zmenkového platobného… Pojednávanie prebehlo dňa

 15. Pojednávanie bez rozhodnutia, o nariadenie ústavnej… Pojednávanie prebehlo dňa

 16. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 140.000 EUR s… Pojednávanie prebehlo dňa

 17. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 29.668,31 Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 18. Verejné vyhlásenie rozsudku, o vydanie zmenkového… Pojednávanie prebehlo dňa

 19. Verejné vyhlásenie rozsudku, o vydanie zmenkového… Pojednávanie prebehlo dňa

 20. Pojednávanie a rozhodnutie, o neplatnosť právnych úkonov a… Pojednávanie prebehlo dňa

1 – 20 z celkovo 1 367 výsledkov (1 106 ms)