Typ pojednávania
Typ súdu
Dátum
Navrhovatelia

Výsledky

 1. Verejné vyhlásenie rozsudku, o vydanie bezdôvodného… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, o zrušenie a vyporiadanie… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, § 225 ods.1 Tr.zák. a… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 232,37 Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, § 213 ods. 1 Tr. zák. a iné Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Prešov
  Obžalovaný – A. Y.
 6. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 2.350 EUR s… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, preradenie z vyššej NVS do… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 331,11 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 518,75 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, § 194 ods. 1 Tr. zák. a… Pojednávanie prebehlo dňa

 11. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 2.090,73 Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 12. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zrušenie BSM za trvania… Pojednávanie prebehlo dňa

 13. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 4.829,89 Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 14. Pojednávanie a rozhodnutie, o určenie výživného pre… Pojednávanie prebehlo dňa

 15. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 1.297,08 Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 16. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zrušenie BSM za trvania… Pojednávanie prebehlo dňa

 17. Pojednávanie a rozhodnutie, o určenie príspevku pre… Pojednávanie prebehlo dňa

 18. Pojednávanie a rozhodnutie, o urč.neprijat. podm. a určenie… Pojednávanie prebehlo dňa

 19. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 2 953,94 EUR s… Pojednávanie prebehlo dňa

 20. Pojednávanie bez rozhodnutia, § 221 ods.1 Tr.zák. Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Prešov
  Obžalovaný – B. Y.
1 – 20 z celkovo 1 448 výsledkov (1 142 ms)