Typ pojednávania
Typ súdu
Dátum
Navrhovatelia

Výsledky

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, o rozvod manželstva Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Verejné vyhlásenie rozsudku, o vylúčenie veci z exekúcie Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, o zrušenie pestúnskej… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, o bezdôvodné obohatenie 346… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, o obmedzenie spôsobilosti na… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 167,34 Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 1.366,26 CZK s… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 115,74 Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, o nariadenie ústavnej… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, o rozvod manželstva Pojednávanie prebehlo dňa

 11. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, § 156 ods.1 Tr.zák. a… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Prešov
  Sudca – JUDr. Marián Vorobel
  Obžalovaný – P. Y.
 12. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 82,41Eur s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 13. Pojednávanie a rozhodnutie, o bezdôvodné obohatenie 620 Eur… Pojednávanie prebehlo dňa

 14. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 80,17 Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 15. Pojednávanie a rozhodnutie, o schválenie právneho úkonu Pojednávanie prebehlo dňa

 16. Verejné vyhlásenie rozsudku, o vyslovenie neúčinnosti… Pojednávanie prebehlo dňa

 17. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 29.856,92 Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 18. Pojednávanie a rozhodnutie, o vydanie bezdôvodného obohanie… Pojednávanie prebehlo dňa

 19. Pojednávanie a rozhodnutie, o obmedzenie spôsobilosti na… Pojednávanie prebehlo dňa

 20. Pojednávanie a rozhodnutie, o osvojenie Pojednávanie prebehlo dňa

1 – 20 z celkovo 1 496 výsledkov (661 ms)