Typ pojednávania
Typ súdu
Dátum
Navrhovatelia

Výsledky

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, § 294 ods. 1 Tr. zák. a iné Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Prešov
  Obžalovaný – F. A.
 2. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, § 212 ods. 2 Tr. zák. Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, § 149 ods. 1 Tr. zák. a iné Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, o zrušenie a vyporiadanie… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 1.941,89 EUR s… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie nemajetkovej ujmy… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, § 221 ods.1 Tr.zák. a iné Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Prešov
  Obžalovaný – M. I.
 8. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, § 211 ods. 1 Tr. zák. Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Prešov
  Obžalovaný – M. K.
 9. Pojednávanie a rozhodnutie, o zrušenie výživného pre… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, § 212 ods. 2 Tr. zák a… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Prešov
  Sudca – JUDr. Marián Vorobel
  Obžalovaný – M. X.
 11. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 276,84 EUR s… Pojednávanie prebehlo dňa

 12. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 208,94 Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 13. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 160,36 EUR s… Pojednávanie prebehlo dňa

 14. Pojednávanie a rozhodnutie, o vyporiadanie BSM Pojednávanie prebehlo dňa

 15. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 454,29 Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 16. Pojednávanie a rozhodnutie, o zrušenie a vyporiadanie… Pojednávanie prebehlo dňa

 17. Pojednávanie bez rozhodnutia, § 212 ods. 1 Tr. zák. a iné Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Prešov
  Obžalovaný – Q. I.
 18. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 33 Eur s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 19. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 208,54 EUR s… Pojednávanie prebehlo dňa

 20. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 1.565,43 Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

1 – 20 z celkovo 1 473 výsledkov (1 075 ms)