Typ pojednávania
Typ súdu
Dátum
Navrhovatelia

Výsledky

 1. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 316,08 Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, o zrušenie výživného pre… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 326,93 Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, o určenie príspevku pre… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 288,00 EUR s… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, o určenie výživného pre dieťa v… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, § 306 ods. 1 Tr. zák. Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, § 207 ods.1 Tr.zák. Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Prešov
  Sudca – JUDr. Beáta Šuťaková
  Obžalovaný – H. V.
 9. Pojednávanie a rozhodnutie, o uloženie výchovného opatrenia Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, § 201 ods.1 Tr.zák. Pojednávanie prebehlo dňa

 11. Pojednávanie bez rozhodnutia, o rozvod manželstva Pojednávanie prebehlo dňa

 12. Pojednávanie bez rozhodnutia, o ochranu osobnosti Pojednávanie prebehlo dňa

 13. Pojednávanie a rozhodnutie, o určenie výživného pre… Pojednávanie prebehlo dňa

 14. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, § 201 ods. 1 Tr. zák. Pojednávanie prebehlo dňa

 15. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, § 277 ods. 1 Tr. zák.… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Prešov
  Sudca – JUDr. Marián Mačura
  Obžalovaný – K. Z.
 16. Pojednávanie bez rozhodnutia, o určenie, že záložné právo… Pojednávanie prebehlo dňa

 17. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 44 eur s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 18. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 117,18 EUR s… Pojednávanie prebehlo dňa

 19. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 72,32 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 20. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 10.934,81 € s… Pojednávanie prebehlo dňa

1 – 20 z celkovo 1 375 výsledkov (1 061 ms)