Typ pojednávania
Typ súdu
Dátum
Navrhovatelia

Výsledky

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, § 360 ods. 1 Tr. zák. a iné Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, o uloženie výchovného opatrenia Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, § 212 ods. 2 Tr. zák. Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Prešov
  Obžalovaný – R. V.
 4. Pojednávanie a rozhodnutie, o pozbavenie spôsobilosti na… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, Návrh na obmedzenie… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, o obmedzenie spôsobilosti na… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, § 212 ods. 1 Tr. zák. a… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Prešov
  Obžalovaný – V. J.
 8. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, § 348 ods. 1 Tr. zák. Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Prešov
  Sudca – Mgr. Marián Polaček
  Obžalovaný – Y. I.
 9. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 658,96 EUR s… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, § 221 ods. 1 Tr. zák.… Pojednávanie prebehlo dňa

 11. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, § 158 Tr.zák. Pojednávanie prebehlo dňa

 12. Pojednávanie bez rozhodnutia, uloženie ochranného opatrenia Pojednávanie prebehlo dňa

 13. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 870,99 Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 14. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 9.000 Eur s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 15. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 4.389,93 EUR s… Pojednávanie prebehlo dňa

 16. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, § 194 ods.1 Tr.zák. a… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Prešov
  Sudca – JUDr. Marián Mačura
  Obžalovaný – G. L.
 17. Pojednávanie a rozhodnutie, o určenie pravosti popretej… Pojednávanie prebehlo dňa

 18. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 198,72 Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 19. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 36,64 Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 20. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 5.204,38 Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

1 – 20 z celkovo 1 150 výsledkov (1 040 ms)