Typ pojednávania
Typ súdu
Dátum
Navrhovatelia

Výsledky

 1. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, § 211 ods. 1 Tr. zák. Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, o zverenie dieťaťa do… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, o určenie splnenia podmienok… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, § 364 ods. 1 Tr. zák. Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Prešov
  Sudca – JUDr. Marek Čech
  Obžalovaný – I. Y.
 5. Pojednávanie a rozhodnutie, o obmedzenie spôsobilosti na… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, o rozvod manželstva Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, § 74a ods. 2 ZKR Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, § 276 ods. 1 Tr. zák. Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 19.172,14 Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 110 000,-Kč s… Pojednávanie prebehlo dňa

 11. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, podmienečné prepustenie Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Prešov
  Sudca – JUDr. Marek Čech
  Obžalovaný – J. X.
 12. Pojednávanie a rozhodnutie, o zníženie výživného Pojednávanie prebehlo dňa

 13. Pojednávanie a rozhodnutie, o rozvod manželstva Pojednávanie prebehlo dňa

 14. Vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 12.699,- Eur s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 15. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, § 364 ods.1 Tr.zák. a… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Prešov
  Sudca – JUDr. Marián Mačura
  Obžalovaný – M. W.
 16. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, § 289 ods.1 Tr.zák. Pojednávanie prebehlo dňa

 17. Pojednávanie a rozhodnutie, o vydanie pobytového výchovného… Pojednávanie prebehlo dňa

 18. Pojednávanie a rozhodnutie, o rozvod manželstva Pojednávanie prebehlo dňa

 19. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 4.500,- EUR s… Pojednávanie prebehlo dňa

 20. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 11 636,03 € s… Pojednávanie prebehlo dňa

1 – 20 z celkovo 1 224 výsledkov (1 012 ms)