Typ pojednávania
Typ súdu
Dátum

Výsledky

 1. Pojednávanie, O zaplatenie 872,57 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie, O zaplatenie 217,98 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Hlavné pojednávanie, Obžaloba Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Prešov
  Sudca – Mgr. Marián Polaček
  Obžalovaný – B. A.
 4. Pojednávanie, O vyporiadanie BSM Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie, O zaplatenie 375,21 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie, O zrušenie BSM za trvania manželstva Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie, O zaplatenie 33,50 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Hlavné pojednávanie, Obžaloba Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Prešov
  Sudca – JUDr. Marek Čech
  Obžalovaní – C. P., I. A. a Y. Z.
 9. Hlavné pojednávanie, Obžaloba Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Prešov
  Sudca – Mgr. Marián Polaček
  Obžalovaný – P. F.
 10. Verejné vyhlásenie rozsudku, O zaplatenie 87,51 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 11. Verejné vyhlásenie rozsudku, O zaplatenie 50,70 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 12. Verejné vyhlásenie rozsudku, O zaplatenie 50,70 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 13. Verejné vyhlásenie rozsudku, O zaplatenie 33 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 14. Pojednávanie, O zaplatenie 221,26 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 15. Pojednávanie, O zaplatenie 64,88 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 16. Hlavné pojednávanie, Obžaloba Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Prešov
  Sudca – JUDr. Marek Čech
  Obžalovaný – B. N.
 17. Hlavné pojednávanie, Obžaloba Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Prešov
  Sudca – Mgr. Marián Polaček
  Obžalovaní – S. Y., U. K. a W. P.
 18. Pojednávanie, O vypratanie bytu Pojednávanie prebehlo dňa

 19. Hlavné pojednávanie, Obžaloba Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Prešov
  Sudca – JUDr. Marián Mačura
  Obžalovaní – E. D., E. H., Q. W. a V. B.
 20. Pojednávanie, O zaplatenie 285,33 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

1 – 20 z celkovo 386 výsledkov (626 ms)