Typ pojednávania
Typ súdu
Dátum

Výsledky

 1. Pojednávanie, O zaplatenie 6 364,09 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie, O zaplatenie 1 365,41 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie, O odstránenie vád opravou diela Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Verejné vyhlásenie rozsudku, O zaplatenie 737,66 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie, O určenie otcovstva Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie, O zrušenie BSM za trvania manželstva Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie, O zaplatenie 6 598,36 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie, O zaplatenie 1 183,27 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Verejné vyhlásenie rozsudku, O zaplatenie 1 904,78 € s… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie, O zrušenie ústavnej starostlivosti Pojednávanie prebehlo dňa

 11. Verejné vyhlásenie rozsudku, O zaplatenie 290,99 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 12. Pojednávanie, O zaplatenie 915,94 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 13. Pojednávanie, O vrátenie spôsobilosti na právne úkony Pojednávanie prebehlo dňa

 14. Verejné vyhlásenie rozsudku, O zaplatenie 251,64 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 15. Hlavné pojednávanie, Obžaloba Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Prešov
  Sudca – JUDr. Marek Čech
  Obžalovaný – X. N.
 16. Pojednávanie, O zaplatenie 2 142,52 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 17. Verejné zasadnutie, Obžaloba Pojednávanie prebehlo dňa

 18. Pojednávanie, O určenie popretých pohľadávok Pojednávanie prebehlo dňa

 19. Verejné vyhlásenie rozsudku, O zaplatenie 1 959,62 € s… Pojednávanie prebehlo dňa

 20. Pojednávanie, O určenie vlast. práva, vydanie bezdôv.… Pojednávanie prebehlo dňa

1 – 20 z celkovo 1 289 výsledkov (579 ms)