Typ pojednávania
Typ súdu
Dátum
Navrhovatelia
Úsek

Výsledky

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 6.364,09 Eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, § 348 ods. 1 Tr. zák. Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Prešov
  Sudca – Mgr. Marián Polaček
  Obžalovaný – ["O", "R"]
 3. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 614.71 EUR s… Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 1039.43 EUR s… Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 2189.37 EUR s… Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 4.575 Eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, o zverenie detí do striedavej… Pojednávanie prebehne dňa

 8. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, § 172 ods. 1 Tr. zák. Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Prešov
  Sudca – Mgr. Marián Polaček
  Obžalovaný – ["S", "I"]
 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, § 212 ods. 1 Tr. zák. a iné Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Prešov
  Obžalovaný – ["C", "Z"]
 10. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 11.477,49 Eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 11. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, obnovu konania Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Prešov
  Sudca – Mgr. Marián Polaček
  Obžalovaný – ["M", "Y"]
 12. Pojednávanie a rozhodnutie, o vydanie bezdôvodného… Pojednávanie prebehne dňa

 13. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 1270,90 EUR s… Pojednávanie prebehne dňa

 14. Pojednávanie bez rozhodnutia, o určenie popretej pohľadávky Pojednávanie prebehne dňa

 15. Pojednávanie bez rozhodnutia, § 360 ods.1 Tr.zák.a iné Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Prešov
  Obžalovaný – ["O", "K"]
 16. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, § 248 ods.1 Tr.zák. a… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Prešov
  Sudca – Mgr. Marián Polaček
  Obžalovaný – ["Z", "T"]
 17. Pojednávanie bez rozhodnutia, o uloženie výchovného… Pojednávanie prebehne dňa

 18. Pojednávanie bez rozhodnutia, o pozbavenie rodičovských… Pojednávanie prebehne dňa

 19. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 972.99 EUR s… Pojednávanie prebehne dňa

 20. Pojednávanie bez rozhodnutia, o rozvod manželstva Pojednávanie prebehne dňa

1 – 20 z celkovo 724 výsledkov (699 ms)