Typ pojednávania
Typ súdu

Výsledky

 1. Pojednávanie, O obnovu konania Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie, O zrušenie rozhodcovského rozsudku Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie, O zaplatenie 1 042,00 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie, O určenie vlastníckeho práva k nehnuteľnosti Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie, O zrušenie rozhodcovského rozsudku Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie, O zaplatenie 1 281,29 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie, O zaplatenie 2 194,44 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie, O zrušenie rozhodcovského rozsudku Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie, O zrušenie BSM za trvania manželstva Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie, O zdržanie sa výkonu záložného práva+PO Pojednávanie prebehlo dňa

 11. Pojednávanie, O neplatnosť zmluvy o úvere Pojednávanie prebehlo dňa

 12. Pojednávanie, O vypratanie nehnuteľnosti Pojednávanie prebehlo dňa

 13. Pojednávanie, O zaplatenie 2 184,74 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 14. Pojednávanie, O zaplatenie 19 059,34 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 15. Pojednávanie, O zrušenie výživného pre plnoleté dieťa Pojednávanie prebehlo dňa

 16. Pojednávanie, O zaplatenie 1 268,16 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 17. Pojednávanie, O zaplatenie 645,01 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 18. Pojednávanie, O zaplatenie 23 957,34 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 19. Pojednávanie, O určenie neprijateľnosti poplatku a vydanie… Pojednávanie prebehlo dňa

 20. Pojednávanie, O určenie porušenia základných práv Pojednávanie prebehlo dňa

1 – 20 z celkovo 26 082 výsledkov (716 ms)