Typ pojednávania
Dátum

Výsledky

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 969,8 Eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 580,75 Eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 784,78 Eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, Žaloba o zaplatenie 3.696,- €… Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, Žaloba o zaplatenie istiny vo… Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, náhradu škody Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, Návrh na vydanie platobného… Pojednávanie prebehne dňa

 8. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 752.24 EUR s… Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, žaloba na zrušenie oddĺženia… Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, náhradu škody spôsobenej… Pojednávanie prebehne dňa

 11. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 552 Eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 12. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie príslušenstva vo… Pojednávanie prebehne dňa

 13. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 2285,8 Eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 14. Pojednávanie bez rozhodnutia, Predmet žaloby sa nachádza v… Pojednávanie prebehne dňa

 15. Pojednávanie bez rozhodnutia, PR zaplatenie 273,10 Eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 16. Pojednávanie bez rozhodnutia, vydanie bezdôvodného… Pojednávanie prebehne dňa

 17. Pojednávanie bez rozhodnutia, návrh na určenie vlastníckeho… Pojednávanie prebehne dňa

 18. Pojednávanie bez rozhodnutia, PR zaplatenie 54,25 EUR s… Pojednávanie prebehne dňa

 19. Pojednávanie bez rozhodnutia, Žaloba o zaplatenie sumy… Pojednávanie prebehne dňa

 20. Pojednávanie bez rozhodnutia, Neplatnosť právneho úkonu Pojednávanie prebehne dňa

1 – 20 z celkovo 80 844 výsledkov (1 100 ms)