Typ pojednávania
Dátum

Výsledky

 1. Predbežné prejednanie sporu, náhrada škody z ublíženia na… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, zrušenie rozhodcovského… Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, platobný rozkaz - 7 010,89 €… Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, 3 000 € s prísl. (upomínacie… Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, 2 372 000 Sk (78.735,98 €) s… Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, náhrada nemajetkovej ujmy Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, 3 912,44 € s prísl.… Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, vyslovenie neplatnosti… Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, platobný rozkaz - 13 074,20 € Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, vyporiadanie bezpodielového… Pojednávanie prebehne dňa

 11. Predbežné prejednanie sporu, platobný rozkaz - 549 704,74 €… Pojednávanie prebehne dňa

 12. Pojednávanie bez rozhodnutia, platobný rozkaz - 69 572 € s… Pojednávanie prebehne dňa

 13. Pojednávanie bez rozhodnutia, Žaloba o uloženie povinnosti… Pojednávanie prebehne dňa

 14. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 1064,37 EUR s… Pojednávanie prebehne dňa

 15. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie neexistencie práva Pojednávanie prebehne dňa

 16. Pojednávanie bez rozhodnutia, platobný rozkaz - 128,25 € s… Pojednávanie prebehne dňa

 17. Pojednávanie bez rozhodnutia, platobný rozkaz - 8 000 € s… Pojednávanie prebehne dňa

 18. Pojednávanie bez rozhodnutia, náhrada škody a náhrada… Pojednávanie prebehne dňa

 19. Pojednávanie bez rozhodnutia, vydanie bezdôvodného… Pojednávanie prebehne dňa

 20. Pojednávanie bez rozhodnutia, náhrada škody - 6 000 € Pojednávanie prebehne dňa

1 – 20 z celkovo 93 202 výsledkov (508 ms)