Typ pojednávania
Typ súdu
Dátum
Navrhovatelia
Úsek

Výsledky

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 12.280,93 € s… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 6.911,37 EUR s… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 22 828,60 EUR s… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, vydanie veci Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, vydanie dedičstva Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, PR zaplatenie 2 000 Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Verejné vyhlásenie rozsudku, Návrh na vydanie platobného… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, Rozhodovanie o… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Bratislava I
  Sudca – Mgr. Pavol Tomík
  Obžalovaný – ["Q", "R"]
 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, o neplatnosť zmluvy Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, o zrušenie a vyporiadanie… Pojednávanie prebehlo dňa

 11. Pojednávanie bez rozhodnutia, PR zaplatenie 961,83 Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 12. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 4 749,27 € s… Pojednávanie prebehlo dňa

 13. Pojednávanie a rozhodnutie, zrušenie rozhodcovského… Pojednávanie prebehlo dňa

 14. Pojednávanie a rozhodnutie, PR - zaplatenie 19.867,58 EUR s… Pojednávanie prebehlo dňa

 15. Pojednávanie bez rozhodnutia, Rozhodovanie o obžalobách Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Bratislava I
  Sudca – Mgr. Pavol Tomík
  Obžalovaný – ["A", "K"]
 16. Pojednávanie bez rozhodnutia, PR o zapl. 108 EUR s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 17. Pojednávanie a rozhodnutie, vyporiadanie bezpodielového… Pojednávanie prebehlo dňa

 18. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, Rozhodovanie o… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Bratislava I
  Sudca – Mgr. Pavol Tomík
  Obžalovaný – ["F", "B"]
 19. Pojednávanie a rozhodnutie, náhradu škody 7.160.000,- EUR s… Pojednávanie prebehlo dňa

 20. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, Obžaloba Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Bratislava I
  Sudca – Mgr. Pavol Tomík
  Obžalovaný – ["Z", "L"]
1 – 20 z celkovo 672 výsledkov (299 ms)