Typ pojednávania
Typ súdu
Dátum

Výsledky

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 75,86 Eur s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 23 041,30 s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, 1 037 181,43 € s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, o vydanie bezdôvodného… Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, 1 357,50 € s prísl.… Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, 25.830 Sk s prísl ( 857,40 €… Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, náhrada nemajetkovej ujmy Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, 5 000 € s prísl. (upomínacie… Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, náhrada škody na zdraví a… Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, 321 078,01 € ( 9 672 477,75… Pojednávanie prebehne dňa

 11. Pojednávanie bez rozhodnutia, platobný rozkaz -… Pojednávanie prebehne dňa

 12. Pojednávanie a rozhodnutie, určenie výživného na plnoleté… Pojednávanie prebehne dňa

 13. Pojednávanie bez rozhodnutia, platobný rozkaz - 14.299,33 €… Pojednávanie prebehne dňa

 14. Pojednávanie bez rozhodnutia, platobný rozkaz - 2.484,85 €… Pojednávanie prebehne dňa

 15. Predbežné prejednanie sporu, 31 979,- € s prísl.… Pojednávanie prebehne dňa

 16. Pojednávanie bez rozhodnutia, 3 887,92 € s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 17. Pojednávanie bez rozhodnutia, platobný rozkaz - 2 658,59 €… Pojednávanie prebehne dňa

 18. Pojednávanie bez rozhodnutia, 9 441,74 € s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 19. Pojednávanie bez rozhodnutia, nariadenie neodkladného… Pojednávanie prebehne dňa

 20. Pojednávanie bez rozhodnutia, zrušenie rozhodcovského… Pojednávanie prebehne dňa

1 – 20 z celkovo 82 304 výsledkov (681 ms)