Typ pojednávania
Typ súdu
Dátum

Výsledky

 1. Hlavné pojednávanie, Obžaloba Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Bratislava II
  Sudca – JUDr. Roman Farkaš
  Obžalovaní – G. S., O. B. a X. D.
 2. Pojednávanie, Rozvod Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie, Zvýšenie výživného Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie, 524 604,37 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie, Zaplatenie 5 202,10 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Hlavné pojednávanie, Obžaloba Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Bratislava II
  Sudca – JUDr. Peter Štift
  Obžalovaný – S. X.
 7. Pojednávanie, 22 777,20 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie, 117 876,33 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Bratislava II
  Sudca – JUDr. Milan Hupka
 9. Hlavné pojednávanie, Obžaloba Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Bratislava II
  Sudca – JUDr. Karol Posluch
  Obžalovaný – L. E.
 10. Pojednávanie, Náhrada za bolesť a sťaženie spoločenského… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Bratislava II
  Sudca – JUDr. Michaela Pacherová
 11. Pojednávanie, 165,65 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 12. Hlavné pojednávanie, Obžaloba Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Bratislava II
  Sudca – JUDr. Bohuslav Padrta
  Obžalovaný – L. I.
 13. Pojednávanie, 3 374,10 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 14. Pojednávanie, 106 606,53 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 15. Verejné vyhlásenie rozsudku, 50,70 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Bratislava II
  Sudca – JUDr. Michaela Pacherová
 16. Pojednávanie, Schválenie právneho úkonu Pojednávanie prebehlo dňa

 17. Verejné vyhlásenie rozsudku, 50,50 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Bratislava II
  Sudca – JUDr. Michaela Pacherová
 18. Verejné vyhlásenie rozsudku, 50,70 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Bratislava II
  Sudca – JUDr. Michaela Pacherová
 19. Verejné vyhlásenie rozsudku, 50,70 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Bratislava II
  Sudca – JUDr. Michaela Pacherová
 20. Pojednávanie, Nepltnosť skončenia pracovného pomeru Pojednávanie prebehlo dňa