Typ pojednávania
Typ súdu
Dátum
Navrhovatelia
Účastníci
Úsek

Výsledky

  1. Pojednávanie bez rozhodnutia, zníženie výživného Pojednávanie prebehne dňa

  2. Pojednávanie bez rozhodnutia, zníženie výživného Pojednávanie prebehne dňa

  3. Pojednávanie bez rozhodnutia, Návrh na zníženie výživného… Pojednávanie prebehne dňa

  4. Pojednávanie bez rozhodnutia, návrh na úpravu práv a… Pojednávanie prebehne dňa

  5. Pojednávanie bez rozhodnutia, Na rozhodnutie súdu pri… Pojednávanie prebehne dňa

  6. Pojednávanie bez rozhodnutia, úpp a výživné Pojednávanie prebehne dňa

  7. Pojednávanie bez rozhodnutia, zmena ÚPP Pojednávanie prebehne dňa

  8. Pojednávanie bez rozhodnutia, schválenie rodičovskej dohody Pojednávanie prebehne dňa

  9. Pojednávanie a rozhodnutie, 15 000,- € s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

  10. Pojednávanie bez rozhodnutia, neodkladné opatrenie + ÚPP Pojednávanie prebehne dňa

1 – 10 z celkovo 10 výsledkov (783 ms)