Court type
Date

Results

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, PR - zaplatenie 2 989,30 Eur s… Hearing was held on

 2. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, podľa § 212 ods. 1 a iné… Hearing was held on

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, o rozvod manželstva a úpravu… Hearing was held on

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, PR - zaplatenie 750,80 Eur s… Hearing was held on

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, neplatnosť zmlúv iné Hearing was held on

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, o vyporiadanie bezpodielového… Hearing was held on

 7. Verejné vyhlásenie rozsudku, PR - zaplatenie 596 Eur s… Hearing was held on

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, o úpravu výkonu rodičovských… Hearing was held on

 9. Predbežné prejednanie sporu, o určenie že nehnuteľnosť… Hearing was held on

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 13.854,18 Eur s… Hearing was held on

 11. Pojednávanie a rozhodnutie, o nariadenie ústavnej… Hearing was held on

 12. Pojednávanie a rozhodnutie, o zníženie výživného Hearing was held on

 13. Pojednávanie a rozhodnutie, Žaloba na vyporiadanie… Hearing was held on

 14. Pojednávanie a rozhodnutie, PR - zaplatenie 42,28 Eur Hearing was held on

 15. Pojednávanie a rozhodnutie, PR - zaplatenie 2 805,32 Eur s… Hearing was held on

 16. Pojednávanie a rozhodnutie, Žaloba o určenie vlastníckeho… Hearing was held on

 17. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie neplatnosti právnych… Hearing was held on

 18. Pojednávanie a rozhodnutie, úprava styku maloletých detí s… Hearing was held on

 19. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie neplatnosti právnych… Hearing was held on

 20. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie otcovstva a úpravu… Hearing was held on

1 – 20 of total 16,191 results (460 ms)