Typ pojednávania
Typ súdu
Dátum

Výsledky

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, 10 606,53 Eur s prísl.… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, náhrada nemajetkovej ujmy Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, zriadenie vecného bremena +… Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, 1.562,98 EUR s prísl.… Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, 3.711,36 EUR s prísl.… Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, zrušenie rozhodcovského… Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, 6.790,18 EUR s prísl.… Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, 45 000,- € s prísl.… Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie vlastníckeho práva k… Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, náhrada škody a nemajetkovej… Pojednávanie prebehne dňa

 11. Pojednávanie bez rozhodnutia, náhrada škody 20.000,- EUR Pojednávanie prebehne dňa

 12. Pojednávanie a rozhodnutie, zrušenie oddlženia pre… Pojednávanie prebehne dňa

 13. Pojednávanie bez rozhodnutia, 9 286,50 EUR s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 14. Pojednávanie bez rozhodnutia, 25.373,31 EUR s prísl.… Pojednávanie prebehne dňa

 15. Pojednávanie bez rozhodnutia, 3.105,49 EUR s prísl.… Pojednávanie prebehne dňa

 16. Pojednávanie bez rozhodnutia, o určenie neplatnosti uzn.… Pojednávanie prebehne dňa

 17. Pojednávanie bez rozhodnutia, vypratanie nehnuteľnosti + NO Pojednávanie prebehne dňa

 18. Pojednávanie bez rozhodnutia, Žaloba o určenie práva Pojednávanie prebehne dňa

 19. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie vlastníckeho práva k… Pojednávanie prebehne dňa

 20. Pojednávanie bez rozhodnutia, žaloba o vydanie bezdôvodného… Pojednávanie prebehne dňa

1 – 20 z celkovo 95 510 výsledkov (774 ms)