Typ pojednávania
Typ súdu
Dátum

Výsledky

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, 1.562,98 EUR s prísl.… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, o určenie neplatnosti uzn.… Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, nahradenie prejavu vôle Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, 4.664,42 EUR s prísl.… Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, o vyporiadanie bezpodielového… Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, 163,20 EUR s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 3425,47 Eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 308,09 Eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, vyporiadanie BSM po rozvode Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, porušenie práv na ochranu… Pojednávanie prebehne dňa

 11. Pojednávanie bez rozhodnutia, 6.238,47 EUR s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 12. Pojednávanie bez rozhodnutia, 945,6 EUR s prísl.… Pojednávanie prebehne dňa

 13. Pojednávanie bez rozhodnutia, 17.556,- EUR s prísl.… Pojednávanie prebehne dňa

 14. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie vlastníckeho práva k… Pojednávanie prebehne dňa

 15. Pojednávanie bez rozhodnutia, náhrada škody spôsobenej… Pojednávanie prebehne dňa

 16. Pojednávanie bez rozhodnutia, neplatnosť dobrovoľnej dražby Pojednávanie prebehne dňa

 17. Pojednávanie bez rozhodnutia, vypratanie nehnuteľností a… Pojednávanie prebehne dňa

 18. Pojednávanie bez rozhodnutia, 259 959,61 EUR s prísl. a 19… Pojednávanie prebehne dňa

 19. Pojednávanie bez rozhodnutia, náhrada nemajetkovej ujmy Pojednávanie prebehne dňa

 20. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 68243,36 Eur s… Pojednávanie prebehne dňa

1 – 20 z celkovo 89 549 výsledkov (1 197 ms)