Typ pojednávania
Typ súdu
Dátum

Výsledky

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, ochrana osobnosti a dobrej… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie zániku pohľadávky a… Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, určenie neúčinnosti právneho… Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, 50.000,- EUR s prísl. + PO Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, 867,39 Eur s prísl.… Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, určenie, že nehnuteľnosť patrí… Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, 3 314,67 EUR s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, Žaloba o zaplatenie 618,11… Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, 867,39 Eur s prísl.… Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, 1.188,36 Eur s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 11. Pojednávanie bez rozhodnutia, vydanie bezdôvodného… Pojednávanie prebehne dňa

 12. Pojednávanie bez rozhodnutia, 6.987,89 EUR s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 13. Pojednávanie bez rozhodnutia, vysporiadanie bezpodielového… Pojednávanie prebehne dňa

 14. Pojednávanie a rozhodnutie, návrh na nar. NO a návrh o… Pojednávanie prebehne dňa

 15. Pojednávanie bez rozhodnutia, 920,- EUR s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 16. Pojednávanie bez rozhodnutia, neúčinnosť právneho úkonu Pojednávanie prebehne dňa

 17. Pojednávanie bez rozhodnutia, vyporiadanie BSM po rozvode Pojednávanie prebehne dňa

 18. Pojednávanie bez rozhodnutia, stsriedavá starostlivosť Pojednávanie prebehne dňa

 19. Pojednávanie bez rozhodnutia, 855,50 Eur s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 20. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie vlastníckeho práva k… Pojednávanie prebehne dňa

1 – 20 z celkovo 72 321 výsledkov (696 ms)