Typ pojednávania
Typ súdu
Dátum

Výsledky

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, 867,39 Eur s prísl.… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, vysporiadanie bezpodielového… Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie práva prechodu Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, 15 000,- Eur s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, náhrada nemajetkovej ujmy Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, 4.844,54 EUR s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, 14.680,76 EUR s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, 1.560,- Eur s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, náhrada škody Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, náhrada škody Pojednávanie prebehne dňa

 11. Pojednávanie bez rozhodnutia, náhrada škody spôsobenej… Pojednávanie prebehne dňa

 12. Pojednávanie bez rozhodnutia, rozvod manželstva Pojednávanie prebehne dňa

 13. Pojednávanie bez rozhodnutia, preloženie časti verejnej… Pojednávanie prebehne dňa

 14. Pojednávanie bez rozhodnutia, 302,80 Eur s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 15. Pojednávanie bez rozhodnutia, vylúčenie majetku zo súpisu… Pojednávanie prebehne dňa

 16. Pojednávanie bez rozhodnutia, 3.520,89 EUR s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 17. Pojednávanie bez rozhodnutia, 15.968,33 EUR s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 18. Pojednávanie a rozhodnutie, 2.500,- Eur s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 19. Pojednávanie bez rozhodnutia, Žaloba o určenie popretej… Pojednávanie prebehne dňa

 20. Pojednávanie bez rozhodnutia, vylúčenie vecí z daňovej… Pojednávanie prebehne dňa

1 – 20 z celkovo 71 048 výsledkov (779 ms)