Typ pojednávania
Typ súdu
Dátum
Navrhovatelia

Výsledky

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, vydanie platobného rozkazu o… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 123,72 € s prísl . Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 6000 EUR s… Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, zapretie otcovstva Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, vydanie rozh. vo veci plnenia… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 26.369,62 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie vlastníckeho práva k… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 405,42 Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 95.010,78 USD s… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 418,68 Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 11. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 6461.28 EUR s… Pojednávanie prebehlo dňa

 12. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 1231,44 Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 13. Pojednávanie bez rozhodnutia, návrh na zrušenie BSM za… Pojednávanie prebehlo dňa

 14. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 2 804,91 € s prísl… Pojednávanie prebehlo dňa

 15. Pojednávanie a rozhodnutie, úprava výkonu rodičovských práv… Pojednávanie prebehlo dňa

 16. Pojednávanie a rozhodnutie, navrátenie vlastníctva k… Pojednávanie prebehlo dňa

 17. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 70,7 Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 18. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 365,99 Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 19. Pojednávanie a rozhodnutie, zverenie maloletého dieťaťa do… Pojednávanie prebehlo dňa

 20. Pojednávanie a rozhodnutie, úprava styku Pojednávanie prebehlo dňa

1 – 20 z celkovo 43 340 výsledkov (1 953 ms)