Typ pojednávania
Typ súdu
Dátum

Výsledky

 1. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 606.93 EUR s… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, o neplatnosť právneho úkonu Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, o náhradu škody a náhradu… Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, o určenie neúčinnosti… Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, o vydanie platobného rozkazu na… Pojednávanie prebehne dňa

 6. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, § 279 ods. 1 Tr. zák.… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Prešov
  Sudca – Mgr. Marián Polaček
  Obžalovaný – ["Z", "Q"]
 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, o určenie popretej pohľadávky Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, o určenie neúčinnosti… Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, o určenie popretej pohľadávky Pojednávanie prebehne dňa

 10. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, § 221 ods. 1 Tr. zák.… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Prešov
  Sudca – Mgr. Marián Polaček
  Obžalovaný – ["Y", "G"]
 11. Pojednávanie bez rozhodnutia, o rozvod manželstva Pojednávanie prebehne dňa

 12. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 1265 EUR s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 13. Pojednávanie a rozhodnutie, o primerané finančné… Pojednávanie prebehne dňa

 14. Pojednávanie a rozhodnutie, o primerané finančné… Pojednávanie prebehne dňa

 15. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 13 450,97 EUR s… Pojednávanie prebehne dňa

 16. Pojednávanie a rozhodnutie, o primerané finančné… Pojednávanie prebehne dňa

 17. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 38 125,36 EUR s… Pojednávanie prebehne dňa

 18. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 205 Eur s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 19. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, obnovu konania Pojednávanie prebehne dňa

 20. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 25 964,11 EUR s… Pojednávanie prebehne dňa