Typ pojednávania
Typ súdu
Dátum
Navrhovatelia
Účastníci
Úsek

Výsledky

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, zapretie otcovstva Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, zrušenie výživného na dospelé… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, vydanie zmenkového PR vo… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, zvýšenie výživného Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, vydanie PR o zaplatenie… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, zrušenie výživného na dospelé… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, schválenie právneho úkonu Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, podmienečné prepustenie Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, preradenie do ústavu so… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, vydanie zmenkového PR vo… Pojednávanie prebehlo dňa

 11. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, trest domáceho väzenia Pojednávanie prebehlo dňa

 12. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, podmienečné prepustenie Pojednávanie prebehlo dňa

 13. Pojednávanie a rozhodnutie, zvýšenie výživného Pojednávanie prebehlo dňa

 14. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, podmienečné prepustenie Pojednávanie prebehlo dňa

 15. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, podmienečné prepustenie Pojednávanie prebehlo dňa

 16. Pojednávanie a rozhodnutie, rozvod manželstva Pojednávanie prebehlo dňa

 17. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 1 628,18 € s… Pojednávanie prebehlo dňa

 18. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, podmienečné prepustenie Pojednávanie prebehlo dňa

 19. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, podmienečné prepustenie Pojednávanie prebehlo dňa

 20. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, podmienečné prepustenie Pojednávanie prebehlo dňa

1 – 20 z celkovo 752 výsledkov (998 ms)