Typ pojednávania
Dátum

Výsledky

 1. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, sťažnosť odsúdeného Pojednávanie prebehne dňa

  Dátum pojednávania je zo vzdialenej budúcnosti, ide o chybu v pôvodných dátach.
  Súd – Krajský súd Nitra
  Sudca – JUDr. Zita Matyóová
  Obžalovaný – Jozef Chudják
 2. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, sťažnosť obvineného Pojednávanie prebehne dňa

 3. Verejné vyhlásenie rozsudku, európsky platobný rozkaz -… Pojednávanie prebehne dňa

 4. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, sťažnosť obvineného Pojednávanie prebehne dňa

 5. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, sťažnosť obvineného Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, náhrada škody 43.085.000,-… Pojednávanie prebehne dňa

 7. Verejné vyhlásenie rozsudku, preskúmanie zákonnosti… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Nitra
  Sudca – JUDr. Darina Vargová
  Navrhovateľ – GARANCIA AUTO s.r.o.
  Odporca – Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
 8. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, sťažnosť obvineného Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, preskúmanie zákonnosti… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Nitra
  Sudca – JUDr. Darina Vargová
  Navrhovateľ – Roman Cerulík
  Odporca – Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
 10. Verejné vyhlásenie rozsudku, preskúmanie zákonnosti… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Nitra
  Sudca – JUDr. Darina Vargová
  Navrhovateľ – DIANA Flower House s.r.o.
  Odporca – Slovenská obchodná inšpekcia , Bratislava
 11. Verejné vyhlásenie rozsudku, preskúmanie zákonnosti… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Nitra
  Sudca – JUDr. Darina Vargová
  Navrhovateľ – A.T. - REALITY s.r.o.
  Odporca – Slovenská obchodná inšpekcia-Ústredný inšpektorát
 12. Pojednávanie bez rozhodnutia, námietke zaujatosti Pojednávanie prebehne dňa

 13. Pojednávanie a rozhodnutie, preskúmanie zákonnosti… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Nitra
  Sudca – JUDr. Darina Vargová
  Navrhovateľ – Renáta Chamajová
  Odporca – Okresný úrad Nitra, odbor opravn. prostriedkov
 14. Pojednávanie a rozhodnutie, preskúmanie zákonnosti… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Nitra
  Sudca – JUDr. Darina Vargová
  Navrhovateľ – IP Nitra, s.r.o. Bratislava
  Odporca – Ministerstvo dopravy a výstavby SR
 15. Pojednávanie bez rozhodnutia, preskúmanie zákonnosti… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Nitra
  Sudca – JUDr. Darina Vargová
  Navrhovateľ – Roman Cerulík
  Odporca – Ministerstvo dopravy a výstavby SR
 16. Verejné vyhlásenie rozsudku, preskúmanie zákonnosti… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Nitra
  Sudca – JUDr. Darina Vargová
  Navrhovateľ – ASANÁCIA, s.r.o., Žilina
  Odporca – Okresný úrad Nitra, odbor výstavby a bytovej politiky
 17. Pojednávanie a rozhodnutie, preskúmanie zákonnosti… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Nitra
  Sudca – JUDr. Darina Vargová
  Navrhovateľ – Ing. Jozef Tomšík - TOMA-FLOCK
  Odporca – Národný inšpektorát práce
 18. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, sťažnosť obvineného Pojednávanie prebehne dňa

 19. Pojednávanie a rozhodnutie, preskúmanie zákonnosti… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Nitra
  Sudca – JUDr. Darina Vargová
  Navrhovateľ – Roman Cerulík
  Odporca – Ministerstvo dopravy a výstavby SR
 20. Pojednávanie a rozhodnutie, preskúmanie rozh. č.… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Žilina
  Sudca – JUDr. Zuzana Jančárová
  Navrhovateľ – ERENDI, s.r.o., Žilina
  Odporca – Finančné riaditeľstvo SR
1 – 20 z celkovo 203 649 výsledkov (895 ms)