Typ pojednávania
Úsek

Výsledky

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, zistenej nezrovnalosti a… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Najvyšší súd Slovenskej republiky
  Sudca – JUDr. Jaroslava Fúrová
  Navrhovateľ – X. U.
  Odporca – B. V.
 2. Pojednávanie a rozhodnutie, služobný pomer - personálny… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Najvyšší súd Slovenskej republiky
  Sudca – JUDr. Jana Zemková
  Navrhovateľ – J. L.
  Odporca – W. H.
 3. Pojednávanie a rozhodnutie, starobný dôchodok Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Najvyšší súd Slovenskej republiky
  Sudca – JUDr. Judita Kokolevská
  Navrhovateľ – C. O.
  Odporca – W. C.
 4. Verejné vyhlásenie rozsudku, azyl - poskytnutie doplnkovej… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Najvyšší súd Slovenskej republiky
  Sudca – JUDr. Ing. Miroslav Gavalec
  Navrhovateľ – X. W.
  Odporca – B. F.
 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, § 212/1 Tr.zák. Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Verejné vyhlásenie rozsudku, určenie existencie porušenia… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, peňažnom príspevku na… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Najvyšší súd Slovenskej republiky
  Sudca – JUDr. Judita Kokolevská
  Navrhovateľ – J. M.
  Odporca – Z. S.
 8. Verejné vyhlásenie rozsudku, uznanie cudzozemského rozsudku… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Verejné vyhlásenie rozsudku, nahradenie prejavu vôle… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Verejné vyhlásenie rozsudku, vylúčenie vecí z konkurznej… Pojednávanie prebehlo dňa

 11. Verejné vyhlásenie rozsudku, vylúčenie nehnuteľného majetku… Pojednávanie prebehlo dňa

 12. Verejné vyhlásenie rozsudku, 16 499,99 eur Pojednávanie prebehlo dňa

 13. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, podmienečné prepustenie z… Pojednávanie prebehlo dňa

 14. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, § 225/1,4a Tr.zák. a iné Pojednávanie prebehlo dňa

 15. Pojednávanie a rozhodnutie, slobodnom prístupe k… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Najvyšší súd Slovenskej republiky
  Sudca – JUDr. Ivan Rumana
  Navrhovateľ – V. Y.
  Odporca – E. N.
 16. Pojednávanie bez rozhodnutia, § 212/1, 3a,b, 4b Tr.zák. Pojednávanie prebehlo dňa

 17. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, § 212/1, 3a,b, 4b… Pojednávanie prebehlo dňa

 18. Pojednávanie a rozhodnutie, katastrálne veci Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Najvyšší súd Slovenskej republiky
  Sudca – JUDr. Jana Zemková
  Navrhovateľ – T. S.
  Odporca – M. S.
 19. Pojednávanie a rozhodnutie, neprávom vyplatený sirotský… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Najvyšší súd Slovenskej republiky
  Sudca – JUDr. Judita Kokolevská
  Navrhovateľ – V. K.
  Odporca – Y. N.
 20. Pojednávanie bez rozhodnutia, 22 000,- eur s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

1 – 20 z celkovo 29 výsledkov (518 ms)