Typ pojednávania
Úsek

Výsledky

 1. Verejné vyhlásenie rozsudku, peňažný príspevok na kúpu… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Verejné vyhlásenie rozsudku, úrazový príplatok Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Najvyšší súd Slovenskej republiky
  Sudcovia – JUDr. Alena Adamcová a JUDr. Zdenka Reisenauerová
  Navrhovateľ – I. H.
  Odporca – T. M.
 3. Verejné vyhlásenie rozsudku, priznanie nároku na náhradu za… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Verejné vyhlásenie rozsudku, náhrada za sťaženie spoloč.… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, § 172/1b,c,d, 2c, 3c… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, § 261/1, 2a Tr.zák. a iné Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, § 276/1, 2c, 4 Tr.zák. Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, neplatnosť právnych úkonov a… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, § 233/1a,b, 4a Tr.zák. Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, § 172/1a,c,d, 2c,e… Pojednávanie prebehlo dňa

 11. Verejné vyhlásenie rozsudku, náhradu škody vo výške 54… Pojednávanie prebehlo dňa

 12. Verejné vyhlásenie rozsudku, určenie vlastníckeho práva k… Pojednávanie prebehlo dňa

 13. Verejné vyhlásenie rozsudku, neplatnosť zmluvy o postúpení… Pojednávanie prebehlo dňa

 14. Verejné vyhlásenie rozsudku, určenie neplatnosti skončenia… Pojednávanie prebehlo dňa

 15. Verejné vyhlásenie rozsudku, sociálne poistenie Pojednávanie prebehlo dňa

 16. Verejné vyhlásenie rozsudku, starobný dôchodok -… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Najvyšší súd Slovenskej republiky
  Sudcovia – JUDr. Alena Adamcová a JUDr. Zdenka Reisenauerová
  Navrhovateľ – V. S.
  Odporca – Z. E.
 17. Verejné vyhlásenie rozsudku, uložení pokuty 3 000 eur… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Najvyšší súd Slovenskej republiky
  Sudca – JUDr. Zdenka Reisenauerová
  Navrhovateľ – V. W.
  Odporca – B. L.
 18. Verejné vyhlásenie rozsudku, starobný dôchodok Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Najvyšší súd Slovenskej republiky
  Sudcovia – JUDr. Alena Adamcová a JUDr. Zdenka Reisenauerová
  Navrhovateľ – G. N.
  Odporca – C. G.
 19. Verejné vyhlásenie rozsudku, invalidný dôchodok Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Najvyšší súd Slovenskej republiky
  Sudcovia – JUDr. Alena Adamcová a JUDr. Zdenka Reisenauerová
  Navrhovateľ – W. J.
  Odporca – R. Z.
 20. Verejné vyhlásenie rozsudku, povinnosť vrátiť náhradné… Pojednávanie prebehlo dňa

1 – 20 z celkovo 1 239 výsledkov (467 ms)