Typ pojednávania
Úsek

Výsledky

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie neplatnosti právneho… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, § 172/1b,c,d, 2e Tr.zák. Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, § 329/1 Tr.zák. Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Verejné vyhlásenie rozsudku, určenie, že funkcia žalobcu v… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, § 336/1 Tr.zák. Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, § 276/1, 2c, 4 Tr.zák. Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, podmienečné prepustenie Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, starobný dôchodok Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, § 144/1, 2c, d, f Tr.zák.… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, § 361/1, 2, 3b Tr.zák. Pojednávanie prebehlo dňa

 11. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, § 237/1, 3b, 4a Tr.zák. a… Pojednávanie prebehlo dňa

 12. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, podmienečné prepustenie… Pojednávanie prebehlo dňa

 13. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie náhrady… Pojednávanie prebehlo dňa

 14. Verejné vyhlásenie rozsudku, 40 000 eur nemajetkovej ujmy Pojednávanie prebehlo dňa

 15. Vyhlásenie rozsudku, 12 000 eur s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 16. Verejné vyhlásenie rozsudku, určenie príspevku na výživu a… Pojednávanie prebehlo dňa

 17. Verejné vyhlásenie rozsudku, ochranu osobnosti Pojednávanie prebehlo dňa

 18. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, podmienečné prepustenie z… Pojednávanie prebehlo dňa

 19. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, § 261/1 Tr.zák. Pojednávanie prebehlo dňa

 20. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, § 250/1,5 Tr.zák. Pojednávanie prebehlo dňa

1 – 20 z celkovo 1 180 výsledkov (642 ms)