Typ pojednávania
Úsek

Výsledky

 1. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, § 144/1,2e,f,3b Tr.zák. a… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, § 219/1,2b Tr.zák. Pojednávanie prebehne dňa

 3. Verejné vyhlásenie rozsudku, náhradu škody spôsobenej… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, § 158 Tr.zák. Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, § 221/1, 4a Tr.zák. a… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, § 219/1 Tr.zák. a iné Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, preskúmanie rozhodnutia č.… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Najvyšší súd Slovenskej republiky
  Sudca – JUDr. Elena Kováčová
  Navrhovateľ – G. L.
  Odporca – Q. B.
 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, § 250/1,5 Tr.zák. a iné Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, daňové veci Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Najvyšší súd Slovenskej republiky
  Sudca – JUDr. Jaroslava Fúrová
  Navrhovateľ – O. F.
  Odporca – D. F.
 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, nečinnosť orgánu verejnej… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Najvyšší súd Slovenskej republiky
  Sudca – JUDr. Jaroslava Fúrová
  Navrhovateľ – V. S.
  Odporca – C. P.
 11. Pojednávanie bez rozhodnutia, daňové veci Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Najvyšší súd Slovenskej republiky
  Sudca – JUDr. Jaroslava Fúrová
  Navrhovateľ – A. P.
  Odporca – K. Z.
 12. Verejné vyhlásenie rozsudku, sociálne poistenie Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Najvyšší súd Slovenskej republiky
  Sudca – JUDr. Zdenka Reisenauerová
  Navrhovateľ – H. Q.
  Odporca – Sociálna poisťovňa-ústredie Bratislava
 13. Verejné vyhlásenie rozsudku, sociálne poistenie Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Najvyšší súd Slovenskej republiky
  Sudca – JUDr. Zdenka Reisenauerová
  Navrhovateľ – A. U.
  Odporca – Sociálna poisťovňa-ústredie Bratislava
 14. Verejné vyhlásenie rozsudku, sociálne poistenie Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Najvyšší súd Slovenskej republiky
  Sudca – JUDr. Zdenka Reisenauerová
  Navrhovateľ – S. N.
  Odporca – Sociálna poisťovňa-ústredie Bratislava
 15. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, podmienečné prepustenie z… Pojednávanie prebehlo dňa

 16. Pojednávanie bez rozhodnutia, § 212/1, 3a,b, 4b Tr.zák. Pojednávanie prebehlo dňa

 17. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie finančnej ujmy Pojednávanie prebehlo dňa

 18. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, § 276/1, 2c, 4 Tr. zák. a… Pojednávanie prebehlo dňa

 19. Verejné vyhlásenie rozsudku, náhradu nemajetkovej ujmy Pojednávanie prebehlo dňa

 20. Vyhlásenie rozsudku, 1 350 262,23 eur s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

1 – 20 z celkovo 1 055 výsledkov (679 ms)