Typ pojednávania
Dátum
Úsek

Výsledky

 1. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, § 329/1, 3 Tr.zák. Pojednávanie prebehne dňa

 2. Verejné vyhlásenie rozsudku, 4 595,33 eur s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 3. Verejné vyhlásenie rozsudku, určenie vlastníckeho práva k… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Verejné vyhlásenie rozsudku, určenie vlastníctva a iné Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Verejné vyhlásenie rozsudku, neplatnosť výpovede Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Verejné vyhlásenie rozsudku, 1 700,69 eur s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Verejné vyhlásenie rozsudku, 25 370,35 eur s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Verejné vyhlásenie rozsudku, 1 763,83 eur s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Verejné vyhlásenie rozsudku, 10 620 eur Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Verejné vyhlásenie rozsudku, 2 725,47 eur s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 11. Verejné vyhlásenie rozsudku, vrátenie kúpnej ceny 6 132,01… Pojednávanie prebehlo dňa

 12. Verejné vyhlásenie rozsudku, splnenie povinností a iné Pojednávanie prebehlo dňa

 13. Verejné vyhlásenie rozsudku, zdržanie sa zásahov do… Pojednávanie prebehlo dňa

 14. Verejné vyhlásenie rozsudku, neplatnosť skončenia prac.… Pojednávanie prebehlo dňa

 15. Verejné vyhlásenie rozsudku, určenie vlastníckeho práva k… Pojednávanie prebehlo dňa

 16. Verejné vyhlásenie rozsudku, 2 539 eur s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 17. Verejné vyhlásenie rozsudku, 2 012,92 eur s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 18. Verejné vyhlásenie rozsudku, určenie neplatnosti právneho… Pojednávanie prebehlo dňa

 19. Verejné vyhlásenie rozsudku, určenie neplatnosti dražby Pojednávanie prebehlo dňa

 20. Verejné vyhlásenie rozsudku, vypratanie bytu Pojednávanie prebehlo dňa

1 – 20 z celkovo 1 704 výsledkov (289 ms)