Typ pojednávania
Úsek

Výsledky

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie neplatnosti právneho… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, podmienečné prepustenie Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, starobný dôchodok Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, § 361/1, 2, 3b Tr.zák. Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, § 237/1, 3b, 4a Tr.zák. a… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, podmienečné prepustenie… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie náhrady… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Verejné vyhlásenie rozsudku, 40 000 eur nemajetkovej ujmy Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Vyhlásenie rozsudku, 12 000 eur s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Verejné vyhlásenie rozsudku, určenie príspevku na výživu a… Pojednávanie prebehlo dňa

 11. Verejné vyhlásenie rozsudku, ochranu osobnosti Pojednávanie prebehlo dňa

 12. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, podmienečné prepustenie z… Pojednávanie prebehlo dňa

 13. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, § 261/1 Tr.zák. Pojednávanie prebehlo dňa

 14. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, § 250/1,5 Tr.zák. Pojednávanie prebehlo dňa

 15. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, podmienečné prepustenie… Pojednávanie prebehlo dňa

 16. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, § 329/1, 2 Tr.zák. a iné Pojednávanie prebehlo dňa

 17. Vyhlásenie rozsudku, stavebné konanie Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Najvyšší súd Slovenskej republiky
  Sudcovia – JUDr. Milan Morava a JUDr. Jarmila Urbancová
  Navrhovateľ – F. L.
  Odporca – T. L.
 18. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, § 208/1a, 3d Tr.zák. a… Pojednávanie prebehlo dňa

 19. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, § 248/1, 4a,b, 5 Tr.zák.… Pojednávanie prebehlo dňa

 20. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, § 419/1a, 3b, § 298/1… Pojednávanie prebehlo dňa

1 – 20 z celkovo 1 174 výsledkov (1 207 ms)