Dátum

Výsledky

 1. Pojednávanie, Žiadosť o povolenie odovzdať vkladnú knižku Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie, Určenie vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie, O zaplatenie 2,66 € Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie, O zaplatenie 10,29 € Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie, O zaplatenie 248,95 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Verejné vyhlásenie rozsudku, O zaplatenie 305,35 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Verejné vyhlásenie rozsudku, O zaplatenie 141,42 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie, O zaplatenie 11,62 € Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Verejné vyhlásenie rozsudku, 349,72 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Verejné vyhlásenie rozsudku, O zaplatenie 866,05 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 11. Verejné zasadnutie, Návrh na schválenie dohody o vine a… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Žilina
  Sudca – JUDr. Štefan Tomáš
  Obžalovaný – J. B.
 12. Verejné vyhlásenie rozsudku, O zaplatenie 1 514,50 CZK s… Pojednávanie prebehlo dňa

 13. Pojednávanie, Zaplatenie 1999,00 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 14. Pojednávanie, 60,60 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 15. Verejné vyhlásenie rozsudku, 60,60 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 16. Verejné vyhlásenie rozsudku, O zaplatenie 1 636,39 Kč s… Pojednávanie prebehlo dňa

 17. Pojednávanie, Zaplatenie 98,81 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 18. Verejné vyhlásenie rozsudku, Cestovné 50,70 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 19. Pojednávanie, Náhradu majetkovej škody a nemajetkovej ujmy Pojednávanie prebehlo dňa

 20. Verejné vyhlásenie rozsudku, O zaplatenie 656,86 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

1 – 20 z celkovo 77 534 výsledkov (737 ms)