Dátum

Výsledky

 1. Pojednávanie, Zaplatenie 55,55 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie, 632,05 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie, O zaplatenie 402,20 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie, 50,70 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Verejné vyhlásenie rozsudku, O zaplatenie 1 215,54 € s… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie, 863,82 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie, Zaplatenie 55,55 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Verejné zasadnutie, Obžaloba Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Verejné vyhlásenie rozsudku, O zaplatenie 880 Sk Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie, Zrušenie a vyporiadanie podielového… Pojednávanie prebehlo dňa

 11. Pojednávanie, Zaplatenie 180,23 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 12. Verejné zasadnutie, Návrh na schválenie dohody o vine a… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Piešťany
  Sudca – JUDr. Beáta Javorková
  Obžalovaný – J. T.
 13. Pojednávanie, Zaplatenie 390,57 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 14. Pojednávanie, Zmena umiestnenia malol. Pojednávanie prebehlo dňa

 15. Pojednávanie, 3 233,19 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 16. Pojednávanie, Návrh na vypratanie nehnuteľ. a prísl… Pojednávanie prebehlo dňa

 17. Pojednávanie, 3 000 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 18. Pojednávanie, O zaplatenie 124,79 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 19. Pojednávanie, Zaplatenie 147 345,22 Sk s prísl. reštančná Pojednávanie prebehlo dňa

 20. Pojednávanie, Náhrada majetkovej škody a nemajetkovej ujmy Pojednávanie prebehlo dňa