Dátum

Výsledky

 1. Pojednávanie, O zaplatenie 850 Sk Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie, 55,55 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie, 50,50 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie, Zaplatenie 147 345,22 Sk s prísl. reštančná Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie, Náhrada majetkovej škody a nemajetkovej ujmy Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie, Zaplatenie 120. - € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie, Vyporiadanie BSM Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Verejné vyhlásenie rozsudku, Zaplatenie 166 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie, Zaplatenie 46,60 euro s príslušenstvom Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie, Zaplatenie 124,45 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 11. Verejné vyhlásenie rozsudku, Zaplatenie 408,16 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 12. Pojednávanie, O zaplatenie 112,14 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 13. Pojednávanie, O 248,95 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 14. Pojednávanie, Zaplatenie 2 288,24 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 15. Pojednávanie, Rozvod manželstva Pojednávanie prebehlo dňa

 16. Pojednávanie, Zaplatenie 55,55 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 17. Pojednávanie, Zaplatenie 1 459,47 € Pojednávanie prebehlo dňa

 18. Pojednávanie, 50,70 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 19. Pojednávanie, O zaplatenie 85,98 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 20. Pojednávanie, Určenie výživného Pojednávanie prebehlo dňa