Dátum

Výsledky

 1. Pojednávanie, Zaplatenie 119,81 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie, Zaplatenie 1 495,59 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Hlavné pojednávanie, Obžaloba Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Košice I
  Sudca – JUDr. Milan Husťák
  Obžalovaný – G. M.
 4. Verejné zasadnutie, Obžaloba Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie, Náhrada za užívanie pozemku Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie, Zníženie vyživovacej povinnosti Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Verejné zasadnutie, Návrh na schválenie dohody o vine a… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie, Určenie neplatnosti ukončenia služobného… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Piešťany
  Sudca – Mgr. Andrea Hadnagyová
 9. Verejné vyhlásenie rozsudku, O zaplatenie 50,50 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie, O náhradu majetkovej škody a nemajetkovej… Pojednávanie prebehlo dňa

 11. Pojednávanie, O zaplatenie 334,23 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 12. Pojednávanie, Zaplatenie 319,66 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 13. Pojednávanie, Zaplatenie 982,78 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 14. Pojednávanie, Zaplatenie 7 026,85 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 15. Pojednávanie, 591,09 € Pojednávanie prebehlo dňa

 16. Pojednávanie, Zrušenie vyživovacej povinnosti na plnoleté… Pojednávanie prebehlo dňa

 17. Pojednávanie, PO + určenie vlastníckeho práva - reštančná Pojednávanie prebehlo dňa

 18. Pojednávanie, Zaplatenie 125 € a iné Pojednávanie prebehlo dňa

 19. Verejné zasadnutie, Návrh na schválenie dohody o vine a… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Galanta
  Sudca – JUDr. Miroslav Studenčan
  Obžalovaný – F. A.
 20. Pojednávanie, Zaplatenie 1 434,55 € s príslušenstvom Pojednávanie prebehlo dňa