Typ pojednávania
Dátum

Výsledky

 1. Pojednávanie, 517 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie, Žaloba na plnenie o náhradu majetkovej škody… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie, Vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie, Návrh na zaplatenie 3 463,06 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie, Zrušenie rozhodcovského rozsudku Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie, Zvýšenie výživného Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie, Návrh na ÚPP + určenie výživného Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie, 1 224,57 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie, O zaplatenie 1 066,66 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie, Zaplatenie 333,78 € s príslušenstvom Pojednávanie prebehlo dňa

 11. Pojednávanie, O náhradu majetkovej škody a nemajetkovej… Pojednávanie prebehlo dňa

 12. Pojednávanie, Zníženie výživného Pojednávanie prebehlo dňa

 13. Pojednávanie, Zaplatenie 658,84 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 14. Pojednávanie, Vrátenie daru Pojednávanie prebehlo dňa

 15. Pojednávanie, O zaplatenie 1 586,14 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 16. Pojednávanie, Návrh o rozvod manželstva a úpravu práv k… Pojednávanie prebehlo dňa

 17. Pojednávanie, Úprava práv a povinností Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Piešťany
  Sudca – Mgr. Andrea Hadnagyová
 18. Pojednávanie, Rozvod manželstva a úprava výkonu rodič. práv… Pojednávanie prebehlo dňa

 19. Pojednávanie, Zaplatenie 450 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 20. Pojednávanie, Zmena rozhodnutia + PO Pojednávanie prebehlo dňa

1 – 20 z celkovo 39 640 výsledkov (689 ms)