Dátum

Výsledky

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, zníženie výživného Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, o určenie popretej pohľadávky Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, Návrh na vydanie platobného… Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 1.956,89 EUR s… Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, vrátenie spôsobilosti na… Pojednávanie prebehne dňa

 6. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, zločin skresľovania… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Žilina
  Sudca – JUDr. Erika Bebčáková
  Obžalovaný – ["I", "B"]
 7. Pojednávanie a rozhodnutie, zrušenie rozhodcovského… Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, o náhradu škody spôsobenú… Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, vyhlasenie zmluvy za neplatnu Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, zmena zverenia Pojednávanie prebehne dňa

 11. Pojednávanie a rozhodnutie, návrh otca na rozšírenie styku Pojednávanie prebehne dňa

 12. Pojednávanie bez rozhodnutia, NO + úprava práv a povinností Pojednávanie prebehne dňa

 13. Pojednávanie bez rozhodnutia, vyporiadanie BSM po rozvode… Pojednávanie prebehne dňa

 14. Pojednávanie bez rozhodnutia, rozvod manželstva a úprava… Pojednávanie prebehne dňa

 15. Pojednávanie a rozhodnutie, rozvod+ÚPP Pojednávanie prebehne dňa

 16. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, prečin zanedbania… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Galanta
  Sudca – JUDr. Eva Schweitzerová
  Obžalovaný – ["M", "T"]
 17. Pojednávanie a rozhodnutie, určenie výživného Pojednávanie prebehne dňa

 18. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie neplatnosti dražby Pojednávanie prebehne dňa

 19. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, dohoda o vine a treste Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Nitra
  Sudca – JUDr. Anna Trnková
  Obžalovaný – ["F", "S"]
 20. Pojednávanie bez rozhodnutia, vydanie bezdôvodného… Pojednávanie prebehne dňa

1 – 20 z celkovo 26 986 výsledkov (698 ms)