Typ pojednávania
Dátum
Navrhovatelia

Výsledky

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, Návrh na určenie poručníka Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, povinnosť previesť byt do… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, Obžaloba Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 2975,6 EUR s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 12.280,93 € s… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, Zvýšenie výživného - maloletý Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 3423,39 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 4330,03 EUR s… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Verejné vyhlásenie rozsudku, určenie vlastníctva Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, nariadenie ústavnej… Pojednávanie prebehlo dňa

 11. Pojednávanie a rozhodnutie, úprava výkonu rodičoských práv… Pojednávanie prebehlo dňa

 12. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatneie 110,94 eur s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 13. Pojednávanie bez rozhodnutia, o určenie, že nehnuteľnosť… Pojednávanie prebehlo dňa

 14. Pojednávanie a rozhodnutie, obmedzenie spôsobilosti na… Pojednávanie prebehlo dňa

 15. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 5.117,24 EUR s… Pojednávanie prebehlo dňa

 16. Pojednávanie bez rozhodnutia, vypratanie nehnuteľnosti Pojednávanie prebehlo dňa

 17. Pojednávanie a rozhodnutie, zrušenie výživného Pojednávanie prebehlo dňa

 18. Verejné vyhlásenie rozsudku, PR 165,- EUR s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 19. Pojednávanie a rozhodnutie, návrh na povolenie uzavrieť… Pojednávanie prebehlo dňa

 20. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 6.911,37 EUR s… Pojednávanie prebehlo dňa

1 – 20 z celkovo 16 540 výsledkov (740 ms)