Typ pojednávania
Dátum
Navrhovatelia
Účastníci

Výsledky

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, Návrh na určenie poručníka Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, povinnosť previesť byt do… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 2975,6 EUR s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, Zvýšenie výživného - maloletý Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 3423,39 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 4330,03 EUR s… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Verejné vyhlásenie rozsudku, určenie vlastníctva Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, nariadenie ústavnej… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, úprava výkonu rodičoských práv… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatneie 110,94 eur s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 11. Pojednávanie bez rozhodnutia, o určenie, že nehnuteľnosť… Pojednávanie prebehlo dňa

 12. Pojednávanie a rozhodnutie, obmedzenie spôsobilosti na… Pojednávanie prebehlo dňa

 13. Pojednávanie bez rozhodnutia, vypratanie nehnuteľnosti Pojednávanie prebehlo dňa

 14. Pojednávanie a rozhodnutie, zrušenie výživného Pojednávanie prebehlo dňa

 15. Verejné vyhlásenie rozsudku, PR 165,- EUR s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 16. Pojednávanie a rozhodnutie, návrh na povolenie uzavrieť… Pojednávanie prebehlo dňa

 17. Pojednávanie bez rozhodnutia, rozvod manželstva Pojednávanie prebehlo dňa

 18. Pojednávanie a rozhodnutie, platobný rozkaz 1.737,22 € s… Pojednávanie prebehlo dňa

 19. Pojednávanie bez rozhodnutia, pozbavenie spôsobilosti Pojednávanie prebehlo dňa

 20. Verejné vyhlásenie rozsudku, vydanie PR o zaplatenie 534,56… Pojednávanie prebehlo dňa

1 – 20 z celkovo 14 154 výsledkov (527 ms)