Typ pojednávania
Dátum
Navrhovatelia
Účastníci

Výsledky

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 12.280,93 € s… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 5.117,24 EUR s… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 6.911,37 EUR s… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 20.531,84.- Eur… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Predbežné prejednanie sporu, PR zaplatenie 5.092,10 € s… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 22 828,60 EUR s… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 21.712,80 EUR s… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, Zaplatenie 6972,63 Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, PR zaplatenie 2 000 Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 950 442,02 € s… Pojednávanie prebehlo dňa

 11. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 8.844,23 Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 12. Verejné vyhlásenie rozsudku, platobný rozkaz - 283,06 € s… Pojednávanie prebehlo dňa

 13. Pojednávanie bez rozhodnutia, 498,- € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 14. Pojednávanie bez rozhodnutia, Žaloba o určenie popretej… Pojednávanie prebehlo dňa

 15. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 208,07 Eur Pojednávanie prebehlo dňa

 16. Pojednávanie bez rozhodnutia, PR zaplatenie 961,83 Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 17. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 4 749,27 € s… Pojednávanie prebehlo dňa

 18. Pojednávanie a rozhodnutie, vyslovenie neplatnosti… Pojednávanie prebehlo dňa

 19. Pojednávanie bez rozhodnutia, zrušenie účasti spoločníka v… Pojednávanie prebehlo dňa

 20. Pojednávanie a rozhodnutie, zrušenie oddlženia Pojednávanie prebehlo dňa

1 – 20 z celkovo 1 721 výsledkov (740 ms)