Typ pojednávania
Typ súdu
Dátum
Navrhovatelia
Účastníci
Úsek

Výsledky

  1. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 9.338,66 € s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

  2. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 1.133,10 € s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

  3. Pojednávanie bez rozhodnutia, PR zaplatenie 528.004,42 € s… Pojednávanie prebehne dňa

  4. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 4.765,95 EUR s… Pojednávanie prebehne dňa

  5. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie popretej pohľadávky Pojednávanie prebehne dňa

  6. Pojednávanie bez rozhodnutia, neúčinnosť právneho… Pojednávanie prebehne dňa

1 – 6 z celkovo 6 výsledkov (607 ms)