Dátum

Výsledky

 1. Pojednávanie, Zaplatenie 92,62 eura s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie, Zaplatenie 4 067,90 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Verejné vyhlásenie rozsudku, Zaplatenie 2 079,1 € s… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie, O zaplatenie 55,55 eura s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie, 15 000 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Bratislava II
  Sudca – JUDr. Milan Hupka
 6. Pojednávanie, Náhradu majetkovej škody a nemajetkovej ujmy Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie, Zaplatenie 56,56 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie, Žaloba o zaplatenie 1325,66 € s… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie, Zaplatenie 7 306,08 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie, Zaplatenie 582,22 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 11. Hlavné pojednávanie, Obžaloba Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Kežmarok
  Sudca – JUDr. Richard Bureš
  Obžalovaný – R. X.
 12. Pojednávanie, Pozbavenie spôsobilosti na právne úkony Pojednávanie prebehlo dňa

 13. Pojednávanie, 346 461 Sk s prísl. Senec Pojednávanie prebehlo dňa

 14. Pojednávanie, Určenie popretých pohľadávok vo výške 18… Pojednávanie prebehlo dňa

 15. Pojednávanie, 1 502,80 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 16. Pojednávanie, 148,95 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 17. Pojednávanie, Zaplatenie 477,60 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 18. Hlavné pojednávanie, Obžaloba Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Košice II
  Sudca – JUDr. Ján Lokša
  Obžalovaný – S. X.
 19. Pojednávanie, Zaplatenie 331,94 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 20. Pojednávanie, Zaplatenie2 304,65 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

1 – 20 z celkovo 27 573 výsledkov (733 ms)