Dátum

Výsledky

 1. Pojednávanie, Zaplatenie 67,06 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie, Zaplatenie 413,06 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie, Zaplatenie 50,70 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie, Zaplatenie 609,62 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie, Zaplatenie 704,37 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie, Zaplatenie 99,91 € s príslušenstvom Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie, Rozvod manželstva Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie, Zaplatenie 50,50 € s príslušenstvom Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie, Zaplatenie 50,50 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie, Zaplatenie 50,50 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 11. Pojednávanie, Zaplatenie 50,50 € s príslušenstvom Pojednávanie prebehlo dňa

 12. Hlavné pojednávanie, Obžaloba Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Piešťany
  Sudca – JUDr. Beáta Javorková
  Obžalovaný – S. Y.
 13. Pojednávanie, O zaplatenie 33 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 14. Pojednávanie, Zaplatenie náhrady škody 792,20 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 15. Pojednávanie, 17 356,73 € Pojednávanie prebehlo dňa

 16. Pojednávanie, Zaplatenie 50,50 € s príslušenstvom Pojednávanie prebehlo dňa

 17. Pojednávanie, Zaplatenie 50,50 € s príslušenstvom Pojednávanie prebehlo dňa

 18. Verejné vyhlásenie rozsudku, Určenie, že nehnuteľnosti… Pojednávanie prebehlo dňa

 19. Pojednávanie, O zaplatenie istiny 398,53 € s prísl. (vylúč.… Pojednávanie prebehlo dňa

 20. Pojednávanie, Zaplatenie 50,50 € s príslušenstvom Pojednávanie prebehlo dňa

1 – 20 z celkovo 19 301 výsledkov (414 ms)