Dátum

Výsledky

 1. Pojednávanie, Zaplatenie 354, 71 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie, Zaplatenie 665 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie, Rozvod manželstva s mal. dieťaťom Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie, Výšku odškodnenia pracovného úrazu Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie, Obnova konania Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie, Zmena úpravy práv a povinností Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie, Zaplatenie 283,30 € s prisl. Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie, Zverenie dieťaťa do osob. starostlivosti otca Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie, 50,70 € Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie, Zrušenie a vysporiadanie podielového… Pojednávanie prebehlo dňa

 11. Pojednávanie, Zvýšenie výživného Pojednávanie prebehlo dňa

 12. Verejné zasadnutie, Návrh na schválenie dohody o vine a… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Trenčín
  Sudca – JUDr. Beáta Schmidtová
  Obžalovaný – I. K.
 13. Pojednávanie, Určenie výživného Pojednávanie prebehlo dňa

 14. Pojednávanie, O vysporiadanie bezpodielového… Pojednávanie prebehlo dňa

 15. Pojednávanie, Zaplatenie 332 826,21 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 16. Pojednávanie, Návrh na vyhlásenie za mŕtveho Pojednávanie prebehlo dňa

 17. Pojednávanie, O zvýšenie výživného Pojednávanie prebehlo dňa

 18. Hlavné pojednávanie, Obžaloba Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Galanta
  Sudca – JUDr. Daniel Miženko
  Obžalovaný – I. V.
 19. Pojednávanie, O zaplatenie 708 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 20. Pojednávanie, Zaplatenie 706,67 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

1 – 20 z celkovo 14 184 výsledkov (1 185 ms)