Dátum

Výsledky

 1. Hlavné pojednávanie, Obžaloba Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Dunajská Streda
  Sudca – Mgr. Rudolf Novotný
  Obžalovaní – E. D., H. U., L. Q. a U. R.
 2. Pojednávanie, Zapl. 30 468,33 € s prísl. a 11 737,95 € s… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie, Náhrada majetkovej škody a nemajetkovej ujmy Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie, Rozvod manželstva s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie, O zaplatenie 575,50 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Hlavné pojednávanie, Obžaloba Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie, 12 105,32 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Hlavné pojednávanie, Obžaloba Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie, O zaplatenie 275,00 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Prešov
  Sudca – JUDr. Dana Farkášová
 10. Pojednávanie, Zaplatenie 387,87 € s prísl Pojednávanie prebehlo dňa

 11. Pojednávanie, Rozvod manželstva s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 12. Pojednávanie, Zrušenie výživného Pojednávanie prebehlo dňa

 13. Pojednávanie, Rozvod manželstva Pojednávanie prebehlo dňa

 14. Pojednávanie, Zaplatenie 1 382,92 € a iné Pojednávanie prebehlo dňa

 15. Pojednávanie, Určenie neplatnosti darovacej zmluvy Pojednávanie prebehlo dňa

 16. Hlavné pojednávanie, Obžaloba Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Košice II
  Sudca – JUDr. Soňa Mihaľáková
  Obžalovaný – G. D.
 17. Pojednávanie, Zaplatenie 1 111,22 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 18. Pojednávanie, Vyporiadanie BSM po rozvode Pojednávanie prebehlo dňa

 19. Hlavné pojednávanie, Obžaloba Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Prievidza
  Sudca – JUDr. Pavol Bielik
  Obžalovaní – E. I. a G. I.
 20. Hlavné pojednávanie, Obžaloba Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Zvolen
  Sudca – JUDr. Martin Kollár
  Obžalovaný – F. K.
1 – 20 z celkovo 32 703 výsledkov (544 ms)