Dátum

Výsledky

  1. Pojednávanie, Zapl. 30 468,33 € s prísl. a 11 737,95 € s… Pojednávanie prebehlo dňa

  2. Pojednávanie, Náhrada majetkovej škody a nemajetkovej ujmy Pojednávanie prebehlo dňa

  3. Hlavné pojednávanie, Obžaloba Pojednávanie prebehlo dňa

    Súd – Okresný súd Dunajská Streda
    Sudca – Mgr. Rudolf Novotný
    Obžalovaní – E. D., H. U., L. Q. a U. R.
32701 – 32703 z celkovo 32 703 výsledkov (385 ms)