Dátum

Výsledky

 1. Pojednávanie, O zaplatenie 85,98 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie, 50,70 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie, Zvýšenie výživného Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie, Zaplatenie 2 338,70 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie, Rozvod manželstva Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie, Zaplatenie 217,14 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Verejné zasadnutie, Obžaloba Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie, úprava výkonu rodičovských práv a povinností Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Hlavné pojednávanie, Obžaloba Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Nitra
  Sudca – JUDr. Vladimír Sopúch
  Obžalovaný – G. W.
 10. Pojednávanie, O zaplatenie 386,24 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 11. Verejné vyhlásenie rozsudku, Zaplatenie 50,50 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 12. Pojednávanie, Podnet na zrušenie NOS Pojednávanie prebehlo dňa

 13. Verejné vyhlásenie rozsudku, Zaplatenie 55,55 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 14. Pojednávanie, Určenie výživného na maloleté dieťa Pojednávanie prebehlo dňa

 15. Pojednávanie, žaloba na vysporiadanie spoluvlastníctva… Pojednávanie prebehlo dňa

 16. Pojednávanie, Zaplatenie 798,05 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 17. Pojednávanie, 221,27 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 18. Pojednávanie, Zverenie dieťaťa do osobnej starostlivosti Pojednávanie prebehlo dňa

 19. Pojednávanie, Zaplatenie 3 328,96 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 20. Pojednávanie, Zvýšenie výživného Pojednávanie prebehlo dňa