Dátum

Výsledky

 1. Hlavné pojednávanie, § 124/2, 3, 5; § 148/5 a iné TZ Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Špecializovaný trestný súd
  Sudca – JUDr. Jozef Šutka
  Obžalovaný – K. H.
 2. Pojednávanie, Zaplatenie 37 500 Sk s príslušenstvom Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie, Zaplatenie 6 185,82 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie, Vyporiadanie BSM Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie, Zrušenie a vyporiadanie podielového… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie, Zaplatenie 125 € a iné Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie, O urč. neplatnosti zmluvy Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie, Náhradu škody a nemajetkovej ujmy Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie, Osvojenie Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Hlavné pojednávanie, Obžaloba Pojednávanie prebehlo dňa

 11. Pojednávanie, O zaplatenie 772,31 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 12. Verejné zasadnutie, Obžaloba Pojednávanie prebehlo dňa

 13. Pojednávanie, Zaplatenie 11 318,92 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 14. Hlavné pojednávanie, Obžaloba Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Trnava
  Sudca – Marián Kusý
  Obžalovaný – N. S.
 15. Hlavné pojednávanie, § 141/1, 2f a iné TZ Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Špecializovaný trestný súd
  Sudca – JUDr. Buvala
  Obžalovaný – G. Q.
 16. Pojednávanie, Rozvod a úpp Pojednávanie prebehlo dňa

 17. Verejné zasadnutie, Obžaloba Pojednávanie prebehlo dňa

 18. Pojednávanie, Zaplatenie 76. 335 - Sk s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 19. Pojednávanie, Určenie výšky popretých pohľadávok Pojednávanie prebehlo dňa

 20. Pojednávanie, O zaplatenie 304,34 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

1 – 20 z celkovo 32 703 výsledkov (702 ms)