Dátum

Výsledky

 1. Pojednávanie, 517 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie, Vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie, Návrh na zaplatenie 3 463,06 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie, Návrh na ÚPP + určenie výživného Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie, 1 224,57 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie, O zaplatenie 1 066,66 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie, Zaplatenie 333,78 € s príslušenstvom Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie, O náhradu majetkovej škody a nemajetkovej… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie, Zníženie výživného Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie, Zaplatenie 658,84 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 11. Pojednávanie, Vrátenie daru Pojednávanie prebehlo dňa

 12. Pojednávanie, O zaplatenie 1 586,14 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 13. Pojednávanie, Návrh o rozvod manželstva a úpravu práv k… Pojednávanie prebehlo dňa

 14. Pojednávanie, Rozvod manželstva a úprava výkonu rodič. práv… Pojednávanie prebehlo dňa

 15. Pojednávanie, Zmena rozhodnutia + PO Pojednávanie prebehlo dňa

 16. Pojednávanie, úprava styku Pojednávanie prebehlo dňa

 17. Pojednávanie, Zaplatenie sumy 2 701,71 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 18. Pojednávanie, O zaplatenie 12 389,50 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 19. Pojednávanie, Neplatnosť uznesenia valného zhromaždenia +… Pojednávanie prebehlo dňa

 20. Pojednávanie, Rozvod a výživné Pojednávanie prebehlo dňa

1 – 20 z celkovo 32 703 výsledkov (899 ms)